Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Pisum sativum sativum
Pastinaca sativa sativa
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Paeonia mascula russii
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Pulsatilla halleri rhodopaea
Potentilla geoides regis-borisii
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Phlomis herba-venti pungens
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Poa bulbosa pseudoconcina
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα