Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Pinguicula balcanica balcanica
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Plantago bellardii bellardii
Pterocephalus perennis bellidifolius
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Pteridium aquilinum brevipes
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Poa bulbosa bulbosa
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Platycleis chelmos chelmos Πλατυκλεΐς ο Χελμός
Paronychia kapela chionaea
Potentilla aurea chrysocraspeda