Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Eragrostis cilianensis
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Ecballium elaterium
Echinaria capitata
Echinochloa crus-galli
Echinophora spinosa
Echinops banaticus
Echinops graecus
Echinops microcephalus
Echium angustifolium
Echium arenarium
Echium italicum
Echium vulgare
Edraianthus graminifolius
Edraianthus parnassicus
Edraianthus tenuifolius