Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cygnus olor Κύκνος
Campanula oreadum
Campanula nisyria
Campanula merxmuelleri
Campanula macrostachya
Campanula lyrata
Campanula lingulata
Campanula lavrensis
Campanula laciniata
Campanula incurva
Campanula hierapetrae
Campanula heterophylla
Campanula hawkinsiana
Campanula hagielia
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calonectris diomedea Αρτέμης