Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum cretense
Colchicum cupanii
Carpobrotus acinaciformis
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaespartium sagittale
Colchicum lingulatum
Campanula trichocalycina
Colchicum macrophyllum
Colchicum neapolitanum
Colchicum parlatoris
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Colchicum parnassicum
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum psaridis
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Colchicum pusillum
Carlina tragacanthifolia
Colchicum variegatum
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Carlina sitiensis