Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Centaurea spruneri minoa
Euphrasia minima minima
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Knautia integrifolia mimika
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Piptatherum miliaceum miliaceum
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vicia villosa microphylla
Festuca rubra microphylla
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Pallenis spinosa microcephala
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Bunium microcarpum microcarpum
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Cyperus michelianus michelianus
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις