Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Anchusa azurea
Alkanna noneiformis
Anchusa cespitosa
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Anchusa officinalis
Campanula rapunculoides