Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis bithynica
Crepis capillaris
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crepis cretica
Crepis crocifolia
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crepis fraasii
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis hellenica
Crepis incana
Crepis merxmuelleri
Crepis multiflora
Crex crex Ορτυκομάνα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crepis pulchra
Crepis pusilla
Crepis reuteriana
Crepis rubra