Στοιχεία Είδους

Όνομα Arbutus adrachne
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Αγριοκουμαριά
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή, Βοσκή, Δόμηση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα MEDITERRANEAN MAQUI
Παγκόσμια Εξάπλωση S.ALBANIA/S.KRYM/W.ASIA/CYPRUS

Τόποι εμφάνισης του είδους "Arbutus adrachne "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AT5011003 Αλυκή Θάσου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Καβάλας