Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Peucedanum palustre
Phleum exaratum
Peucedanum oreoselinum
Paronychia taurica
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum officinale
Paronychia rechingeri
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum longifolium
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum carvifolia
Paronychia polygonifolia
Paronychia macrosepala
Pancratium maritimum
Paeonia clusii
Peucedanum austriacum