Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sinapis alba mairei
Sanguisorba minor magnolii
Satureja horvatii macrophylla
Silene vulgaris macrocarpa
Silene roemeri macrocarpa
Satureja montana macedonica
Solanum luteum luteum
Silene integripetala lidenii
Seseli libanotis libanotis
Serapias vomeracea laxiflora
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Scirpus lacustris lacustris
Sedum laconicum laconicum
Silene italica italica
Serapias neglecta ionica
Seseli libanotis intermedium
Saponaria sicula intermedia
Silene integripetala integripetala
Sedum laconicum insulare
Scutellaria rubicunda ikarica