Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentianella ciliata
Gentianella crispata
Geocaryum capillifolium
Geocaryum creticum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium aristatum
Geranium asphodeloides
Geranium bohemicum