Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Damasonium alisma
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Danthoniastrum compactum
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν