Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium brasilicum
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum