Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia villosa villosa
Vicia villosa varia
Viola eximia tringiana
Vicia monantha triflora
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Viola alba thessala
Verbascum thapsus thapsus
Veronica orsiniana teucrioides
Vicia cracca tenuifolia
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vicia pannonica striata
Vicia cracca stenophylla
Verbascum speciosum speciosum
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Vicia canescens serinica
Viola alba scotophylla
Vicia sativa sativa
Veronica prostrata prostrata
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Veronica glauca peloponnesiaca