Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Sonchus tenerrimus
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Spartium junceum Σπάρτο
Sorghum bicolor
Sorghum halepense
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Sparganium angustifolium
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconii
Spergularia diandra
Spergularia heldreichii
Spergularia media
Spergularia rubra
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum