Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serapias lingua
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Serapias parviflora
Scilla messeniaca
Sesleria coerulans
Scilla nana
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Scirpus holoschoenus
Samolus valerandi
Satureja thymbra
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Sanguisorba cretica
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sisymbrium irio