Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saponaria bellidifolia
Saponaria calabrica
Saponaria glutinosa
Saponaria officinalis
Sarcopoterium spinosum
Satureja acinos
Satureja calamintha
Satureja candica
Satureja cuneifolia
Satureja graeca
Satureja graveolens
Satureja incana
Satureja juliana
Satureja myrtifolia
Satureja nervosa
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Saxifraga aizoides