Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Serinus serinus Σκαρθάκι
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο