Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Athyrium filix-femina
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aubrieta scyria
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Aurinia gionae
Aurinia moreana
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο