Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Petrorhagia illyrica illyrica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Picris hieracioides hieracioides
Paeonia mascula hellenica
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Potentilla geoides halacsyana
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Platycleis grisea grisea Πλατυκλεΐς η γριζωπή
Paronychia albanica graeca
Poa sinaica graeca
Plantago atrata graeca
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Poa glauca glauca
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Potentilla geoides geoides
Pica pica galliae Καρακάξα
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …