Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Seseli libanotis libanotis
Serapias vomeracea laxiflora
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Scirpus lacustris lacustris
Sedum laconicum laconicum
Silene italica italica
Serapias neglecta ionica
Seseli libanotis intermedium
Saponaria sicula intermedia
Silene integripetala integripetala
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Sedum laconicum insulare
Scutellaria rubicunda ikarica
Scorzonera mollis idaea
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Symphytum davisii icaricum
Sedum grisebachii horakii
Sedum creticum hierapetrae
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου