Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala subuniflora