Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine glauca
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cynosurus effusus
Cynosurus elegans
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cardamine carnosa
Cardamine bulbifera
Cardamine amara
Cyperus rotundus
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος