Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum subulatum ciliatum
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Primula veris columnae
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Puccinellia festuciformis convoluta
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Platycleis grisea cretica Πλατυκλεΐς η Κρητική
Polygala alpestris croatica
Phleum crypsoides crypsoides
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Plantago bellardii deflexa
Platycleis chelmos deplanata Πλατυκλεΐς ο εμφυτευμένος
Pimpinella tragium depressa
Puccinellia distans distans
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Platycleis ebneri ebneri Πλατυκλεΐς του Έμπνερ
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Primula elatior elatior