Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ononis reclinata
Ophrys bombyliflora
Ophrys candica
Ophrys cretica
Ophrys delphinensis
Ophrys ferum-equinum
Ophrys fleischmannii
Ophrys fusca
Ophrys gottfriediana
Ophrys hebes
Ophrys heldreichii
Ophrys helenae
Oenothera erythrosepala
Ophrys umbilicata
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys spruneri
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Origanum sipyleum