Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Esox lucius Τούρνα
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Erodium moschatum Ερωδιός ο μοσχάτος
Erodium neuradifolium Ερωδιός ο νευραντόφυλλος
Erucaria hispanica Ερουκάρια η ισπανική
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Euphorbia exigua
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Ecballium elaterium
Echinaria capitata
Echinochloa crus-galli
Echinophora spinosa