Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea triumfetti stricta
Bufonia stricta stricta
Lamium garganicum striatum
Vicia pannonica striata
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Ophrys reinholdii straussi
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Potentilla apennina stojanovii
Minuartia setacea stojanovii
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Vicia cracca stenophylla
Centaurea stenolepis stenolepis
Silene multicaulis stenocalycina
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής