Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Gagea bohemica
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gagea chrysantha
Gagea fibrosa
Gagea fistulosa
Gagea graeca
Gagea granatellii