Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Capsella grandiflora
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Cardopatum corymbosum
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus