Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Cyclamen hederifolium
Cyclamen persicum
Carduus acicularis Κάδρος
Cardopatum corymbosum
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cymbalaria microcalyx
Cardamine plumieri
Cardamine matthioli
Cynara cardunculus
Cynara cornigera
Cynara scolymus
Cynodon dactylon
Cynoglossum aucheri
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum officinale