Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum triphyllum
Colchicum variegatum
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Comandra elegans
Comperia comperiana
Conium maculatum
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Convallaria majalis
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Convolvulus arvensis
Convolvulus cantabrica
Convolvulus holosericeus
Convolvulus lineatus
Convolvulus mairei