Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum lassiticum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Alchemilla monticola
Achillea millefolium
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Alchemilla plicatula
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο