Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Betula pendula Σημύδα
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Brassica tournefortii Αγριολαχανίδα του Τουρνεφόρ
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη