Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum pichleri
Alyssum pulvinare
Alyssum samium
Alyssum sibiricum
Alyssum smolikanum
Alyssum sphacioticum
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Anacamptis pyramidalis
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Anagallis tenella
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή