Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anogramma leptophylla
Angelica sylvestris
Allium bornmuelleri
Anthoxanthum odoratum
Anemone sylvestris
Anthriscus nitida
Allium atroviolaceum
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anemone pavonina
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Anemone nemorosa
Allium amphipulchellum
Aethionema retsina
Anemone narcissiflora
Allium ampeloprasum
Anemone coronaria
Anemone blanda
Allium amethystinum