Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthocharis damone Ανθόχαρις του Δάμωνα
Anthocharis gruneri Ανθόχαρις του Γκρούνερ
Apatura ilia Απάτουρα του Ιλίου
Apatura iris Απάτουρα η Ίρις
Apatura metis Απάτουρα η Μέτις
Aphantopus hyperanthus Αφαντόπους υπέρανθος
Aporia crataegi Απορία του Κράταιγου
Arachnocephlus vestitus Αραχνοκέφαλος ο …
Archon apollinus Αρχων ο Απολλώνιος
Arcyptera labiata Αρκύπτερα η χειλική
Arethusana arethusa Αρκύπτερα η Αρέθουσα
Argynnis paphia Αργυρίς η Πάφια
Asiotmethis limbatus Ασιοτθημίς η …
Abramis brama Λεστιά
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Alcedo atthis Αλκυόνα