Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Anguilla anguilla Χέλι
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Anthemis triumfetti
Anthericum liliago
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας