Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Inula verbascifolia methanea
Turdus merula merula Κότσυφας
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Acinos alpinus meridionalis
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Polyommatus eros menelaos Πολυόμματος ο Μενέλαος
Ophrys lutea melena
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Crocus biflorus melantherus
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Stachys swainsonii melangavica
Centaurea attica megarensis
Verbascum speciosum megaphlomos
Podarcis erhardii megalophthenae Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο
Hieracium piloselloides megalomastix