Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula cymbalaria
Campanula cymaea
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula constantinii
Campanula chalcidica
Campanula cervicaria
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carpinus betulus Γαύρος
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Campanula carpatha
Carthamus leucocaulos Κάρθαμος ο λευκόβλαστος
Carthamus tinctorius Κάρθαμος ο βαφικός