Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trinia glauca pindica
Telephium imperati pauciflorum
Telephium imberati orientale
Thalictrum minus olympicum
Teucrium chamaedrys olympicum
Trifolium nigrescens nigrescens
Torilis arvensis neglecta
Teucrium montbretii montbretii
Thesium linophyllon montanum
Teucrium montanum montanum
Thymus rechingeri macrocalyx
Tragopogon brevirostris longifolius
Thymus longicaulis longicaulis
Thesium linophyllon linophyllon
Thymus leucotrichus leucotrichus
Triglochin bulbosa laxiflora
Thymus praecox jankae
Trachelium jacquinii jacquinii
Tephroseris integrifolia integrifolia
Trifolium incarnatum incarnatum