Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Kochia scoparia
Koeleria cristata