Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Alyssum montanum scardicum
Aurinia saxatilis saxatilis
Allium guttatum sardoum
Astragalus creticus rumelicus
Allium scorodoprasum rotundum
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Alyssum montanum repens
Anemone ranunculoides ranunculoides
Asperula purpurea purpurea
Allium carinatum pulchellum
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis vulneraria praepropera
Aremonia agrimonoides pouzarii
Anthyllis vulneraria pindicola
Achillea pindicola pindicola
Allium circinnatum peloponnesiacum
Allium parnassicum parnassicum