Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Scandix pecten-veneris
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Salvinia natans
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Schismus arabicus
Salvia argentea
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Silene scorpilii