Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa ophiolithica
Poa palustris
Poa pratensis
Poa sterilis
Poa thessala
Poa timoleontis
Poa trichophylla
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala subuniflora
Polygala venulosa