Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Narcissus tazetta aureus
Nigella arvensis brevifolia
Nepeta argolica dirphya
Nigella arvensis glauca
Narcissus tazetta italicus
Nepeta argolica malacotrichos
Nigritella nigra nigra
Nepeta nuda nuda
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Nigella arvensis rechingeri
Narcissus tazetta tazetta
Nepeta argolica vourinensis