Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lamyropsis carpinii
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lemna trisulca