Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Agrimonia procera
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Alchemilla aroanica
Alchemilla bulgarica