Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis tinctoria parnassica
Astragalus thracicus parnassi
Aster tripolium pannonicus
Allium paniculatum paniculatum
Alcea pallida pallida
Allium pallens pallens
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Aquilegia ottonis ottonis
Astragalus lusitanicus orientalis
Aurinia saxatilis orientalis
Ajuga orientalis orientalis
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Aethionema saxatile oreophilum
Andrachne telephioides oreocretensis
Asparagus officinalis officinalis
Acinos alpinus nomismophyllus
Aquilegia nigricans nigricans
Asperula aristata nestia
Amphoricarpos neumayeri murbeckii