Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ophrys lutea minor
Allium parnassicum minoicum
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Centaurea spruneri minoa
Euphrasia minima minima
Knautia integrifolia mimika
Piptatherum miliaceum miliaceum
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Festuca rubra microphylla
Vicia villosa microphylla
Pallenis spinosa microcephala
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Bunium microcarpum microcarpum
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Cyperus michelianus michelianus
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Inula verbascifolia methanea
Acinos alpinus meridionalis